Danish    English
     

Bestyrelsesarbejde

 

I disse år har behovet og nødvendigheden for  en professionel bestyrelse krystalliseret sig meget kraftigt i en verden, der forandrer sig med stor hast.

 

Bestyrelsen kan fungere som spejdere/observatører og ambassadør for virksomheden og samtidig fungere som sparringspartner i den løbende strategiske og forretningsmæssige tilpasning.

 

Det er fremtiden man er nødt til at forholde sig til – og styre efter. Det kræver kompetente sparringspartnere, der har fingeren på pulsen.

Vi deltager allerede i flere bestyrelser - og påtager os gerne yderligere bestyrelsesarbejde – i det omfang, det passer til vores viden og erfaringsgrundlag. Vi hjælper ligeledes med at sammensætte en passende bestyrelse.

 

Bestyrelseserfaring/rådgivende udvalg bl.a. (*= aktiv):

 

 

C. Nørgaard A/S*(formand)

BCM Transtech A/S* (formand)

STM Vinduer A/S (2002-09)

Baaring A/S*

Gartneriet Kronborg ApS* (Formand)

Silak A/S* (formand)

GJ Teknik A/S (2004-06)

Gartneriet Munk 2005-08  (formand)

Sustain Agri A/S* (2008-?)

Danish Farm Design A/S* (2007- ?)(Formand)

Dansk Geofysik A/S (formand) (2001-05)

Aarslev Polymere Industri A/S (2002-06)

Dino Racing A/S 1996-98)

Maria Sohl Design A/S (1998-1999)

EM-Data A/S (formand) (1993-1998)

Uni-Bolt A/S 

Hyben Vital ApS*  (Advisory Board)*

Erhvervsklub Fyn (formand) (2001-07)

Nordfyns Erhvervsråd* (2005-09)

Civiløkonomerne Fyn (formand) (1989-91)

Blommenslyst Golfklub (næstformand) (2002-06)

 

Bestyrelseskonference

Fungerer din bestyrelse efter hensigten? Få et brush-op på "Den gode bestyrelse": Ansvar og pligter, bestyrelsens arbejdsområder, bestyrelsens samarbejde med ledelsen m.v.

Dagsseminarer

 
 
 
 
Afsluttede projekter

JMS Management har i samarbejde med nationale og internationale virksomheder fuldført en lang række opgaver indenfor eksport, kompetencerådgivning og ledelsesudvikling.

Læs mere...

 

 

Igangværende projekter
Vi er bl.a. i gang med at etable samarbejde for  for en nordjysk metalvirksomhed i Litauen og  igangsætte en træproduktion i Litauen. Hertil kommer  i Kina et større miljøprojekt  samt etablering af en overfladebehandlingsvirksomhed.

Læs mere...