Danish    English
     

Eksportudvikling for over 60 virksomheder

 

JMS Management har gennemført eksportudvikling for over 60 virksomheder (2000-2004 bl.a. EFS, Danmarks Eksportråd, Mål 2 og 3 EU-programmer m.v.)

 

Derudover har opgaverne har  opgaverne strakt sig over flere af vores kompetenceområder, bl.a.:

 

 • Kompetenceudvikling for 15 virksomheder indenfor gartnerisektoren
 • Ledelsesrådgivning/reorganisering - flere igangværende projekter
 • Igangværende EU- og Danida programmer (bl.a. i samarbejde www.exportkonsulenterne.dk)
 • Virksomhedsetableringer i Baltikum, Ukraine, Polen, Kina, USA  og Indien
 • Formidling af tilskud fra Nopef til forundersøgelse virksomhedsetablering i udlandet

 

Vi har  et stort erfaringsgrundlag at trække på. Jørgen Meier Sørensen har bl.a. fra jobs som eksportchef, eksportstipendiat og direktør i 2 virksomheder selv prøvet meget. Bl.a. har han som direktør flyttet en rustfri metalproduktion til Kina og tilsvarende en tekstilproduktion til Polen.

 

JMS Management - Videns- og erfaringsgrundlag

 

Jørgen Meier Sørensen
 

 

 • Sabroe A/S. Marketingchef
 • Skovby Møbelfabrik A/S. Salgs- og marketingschef
 • Danish Trade Office, Edinburgh. Eksportstipendiat
 • Industrirådet. Afdelingschef konsulentafdelingen
 • Uni-Bolt A/S. Salgs- og marketingschef
 • FN Aerotherm A/S. Adm. direktør
 • Marie Sohl Design A/S. Adm. direktør
 • Selvstændig konsulent siden 2000
 

 

Finn Hove
 

 

 • MAN B&W Diesel A/S. Konstruktionsingeniør, systemchef, organisationschef og produktionschef
 • Ejnar Jensen & Søn A/S. Adm. direktør
 • Aabenraa Karrosserifabrik A/S. Adm. direktør
 • Hydro Aluminium Tønder A/S. Teknisk chef
 • Udviklingskonsulent siden 1994

 

 

 

 

 
Afsluttede projekter

JMS Management har i samarbejde med nationale og internationale virksomheder fuldført en lang række opgaver indenfor eksport, kompetencerådgivning og ledelsesudvikling.

Læs mere...

 

 

Igangværende projekter
Vi er bl.a. i gang med at etable samarbejde for  for en nordjysk metalvirksomhed i Litauen og  igangsætte en træproduktion i Litauen. Hertil kommer  i Kina et større miljøprojekt  samt etablering af en overfladebehandlingsvirksomhed.

Læs mere...

 

 

Ydelser

Outsourcing

Helt eller delvist udflytning af produktion eller komponenter til lande med lave lønninger.

Læs mere...

 

Tilskudsmuligheder

Nopef, Mål 2 midler eller PS-programmet under Danida. Få vejledning om relevante tilskudsmuligheder.

Læs mere...

 

Eksportmarkedsanalyser

Vi har samarbejdspartnere i 45 lande. Vi samarbejder med Danmarks Eksportråd.
Læs mere...

 

Strategisk udvikling

Vi deltager i kompetenceafdækning, strategiske strukturdiagnoser, visionsafklaring, udvikling af strategier og forandringsparathed m.v. 

Læs mere...

 

Bestyrelsesarbejde

Det er fremtiden man er nødt til at forholde sig til – og styre efter. Det kræver kompetente sparringspartnere, der har fingeren på pulsen.
Læs mere...