Danish    English
     

Tilskudsmuligheder

 

Vi rådgiver om tilskudsmuligheder, udformning af ansøgning m.v.:

 

Forundersøgelse etablering i udlandet

Man kan få op til  300.000 kr.  eller mere  i tilskud til forundersøgelser fra Nopef. Tilskuddet gives bl.a. til konsulentrådgivning, rejser og ophold.  Tilskudsordningerne  gives til lande uden for EU(dog inkl.  Rumænien og Bulgarien). Nærområderne har fortrinsret (Ruskland, Ukraine m.fl.) og det samme har produkter/serviceydelser, der relaterer sig til miljø, energi og klima

 

EU-Mål 2 midler/tilskud

Mål 2 tilskud gives  til  enkelt virksomheder beliggende på Langeland/Ærø, Lolland-Falster og  dele af Nordjylland til bl.a.  produktudvikling m.m.

 

Eksport

Gennem Danmarks Eksportråd findes der (begrænsede) eksportmuligheder. En stor del af tilskuddet går som regel til  at få udført arbejde  hos ambassadernes handelsafdelinger.
 

B2B-programmet under Danida

PS programmet er for mange virksomheder en meget interessant (og overset) mulighed, hvis man kan affinde sig med, at støtten går til udvalgte lande som Vietnam, Nepal, Bangladesh, Ghana, Ægypten, Bolivia m.fl. Tilskud giver efter bestemte retningslinjer til at etablere et samarbejde med en lokal partner (er et ”must”) og kan udgøre op til 5 mill. kr eller mere (90% af de faktiske udgifter). Ordningen kan virke noget bureaukratisk, men når man først kommer i gang, er den rimelig overskuelig. Og det er i hvert fald en billig måde at komme i gang på!
 

Andre ordninger

Hertil kommer et utal af andre tilskudsmuligheder. Bl.a. er alle nye EU-lande. Mål 1 områder og lokale virksomheder kan opnå op til 80% tilskud til virksomheds- og forretningsudvikling, inkl. markedsundersøgelser.

 
 
 
 
Afsluttede projekter

JMS Management har i samarbejde med nationale og internationale virksomheder fuldført en lang række opgaver indenfor eksport, kompetencerådgivning og ledelsesudvikling.

Læs mere...

 

 

Igangværende projekter
Vi er bl.a. i gang med at etable samarbejde for  for en nordjysk metalvirksomhed i Litauen og  igangsætte en træproduktion i Litauen. Hertil kommer  i Kina et større miljøprojekt  samt etablering af en overfladebehandlingsvirksomhed.

Læs mere...